Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
« 1 2


回復: 請問越南買土地的問題
新進會員
註冊日期:
2012/4/2 16:59
所屬群組:
會員
文章: 5
等級: 1; EXP: 34
HP: 0 / 8
MP: 1 / 161
離線
參照:

michael 寫道:
好像還沒回答問題
問題是在取得台灣身份證時
因為已經放棄越南國籍
之前買的土地
會不會被國家徵收還是有什麼下場?

對啊,還沒有回答.蠻想知道的

2015/8/22 19:12
回頂部


回復: 請問越南買土地的問題
長老會員
註冊日期:
2010/11/5 17:58
來自 台北 / Hồ Chí Minh
所屬群組:
會員
文章: 901 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 79
HP: 0 / 644
MP: 300 / 14853
離線

參照:

想睡的魚 寫道: 參照:
michael 寫道: 好像還沒回答問題 問題是在取得台灣身份證時 因為已經放棄越南國籍 之前買的土地 會不會被國家徵收還是有什麼下場?
對啊,還沒有回答.蠻想知道的

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MUỐN SỞ HỮU NHÀ TẠI VIỆT NAM CẦN BIẾT

Theo quy định tại điều 126 Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam (phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị; trong trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch);

b) Người gốc Việt Nam (phải có hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để chứng minh có gốc Việt Nam) thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

2. Người gốc Việt Nam (phải có hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để chứng minh có gốc Việt Nam) không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam theo quy định (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị thì cần: Sổ tạm trú hoặc Giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương; người có hộ chiếu nước ngoài thì cần: Thẻ tạm trú hoặc Có dấu chứng nhận tạm trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn được tạm trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên) là đủ điều kiện về cư trú để được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, không yêu cầu phải có thời gian cư trú thực tế (cư trú liên tục hoặc cư trú cộng dồn) từ đủ ba tháng trở lên tại Việt Nam mới được sở hữu nhà ở.
          (Điều 66, 67 Nghị định 71/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, điều 19 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật nhà ở).


以上為越南在各律師顧問論壇常被提出的回答

定居在國外的越南人想擁有在越南的房屋所有權需知

 1. 保有越南國籍的人
  可登記不限戶數 
 2. 曾有越南籍的人
  需擁有三個月以上在越南的暫住權,或有.夫或妻,父母, 兒女在越枯住即可, 目前越僑都可以申請到五年免簽, 
  每回90天的暫住, 這一項算不算我不確定,但僅能登記一戶

依照現行法令解釋的確如此, 通常是地方政府不要為難皆會發出証明文件
以我本身的條件是可以擁有一戶, 因為我母親尚在越居住.

2015/8/23 0:20

Hạnh phúc khi lúc tuổi còn thơ !
幸福僅在年少時!
我的部落格:兩條腿的ㄓㄨ
回頂部


回復: 請問越南買土地的問題
長老會員
註冊日期:
2011/6/3 15:16
來自 新北市
所屬群組:
會員
文章: 2442
等級: 39; EXP: 88
HP: 194 / 972
MP: 814 / 20754
離線


這個回覆,似乎是...答案已呼之欲出了?

2017/10/1 11:57
回頂部


回復: 請問越南買土地的問題
總版主
註冊日期:
2008/11/26 21:02
來自 銀河系
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 2369 | 精華: 5
等級: 39; EXP: 42
HP: 192 / 960
MP: 789 / 27576
離線
參照:

兩條腿的ㄓㄨ 寫道:

參照:

想睡的魚 寫道: 參照:
michael 寫道: 好像還沒回答問題 問題是在取得台灣身份證時 因為已經放棄越南國籍 之前買的土地 會不會被國家徵收還是有什麼下場?
對啊,還沒有回答.蠻想知道的

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MUỐN SỞ HỮU NHÀ TẠI VIỆT NAM CẦN BIẾT

Theo quy định tại điều 126 Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam (phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị; trong trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch);

b) Người gốc Việt Nam (phải có hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để chứng minh có gốc Việt Nam) thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

2. Người gốc Việt Nam (phải có hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để chứng minh có gốc Việt Nam) không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam theo quy định (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị thì cần: Sổ tạm trú hoặc Giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương; người có hộ chiếu nước ngoài thì cần: Thẻ tạm trú hoặc Có dấu chứng nhận tạm trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn được tạm trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên) là đủ điều kiện về cư trú để được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, không yêu cầu phải có thời gian cư trú thực tế (cư trú liên tục hoặc cư trú cộng dồn) từ đủ ba tháng trở lên tại Việt Nam mới được sở hữu nhà ở.
          (Điều 66, 67 Nghị định 71/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, điều 19 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật nhà ở).


以上為越南在各律師顧問論壇常被提出的回答

定居在國外的越南人想擁有在越南的房屋所有權需知

 1. 保有越南國籍的人
  可登記不限戶數 
 2. 曾有越南籍的人
  需擁有三個月以上在越南的暫住權,或有.夫或妻,父母, 兒女在越枯住即可, 目前越僑都可以申請到五年免簽, 
  每回90天的暫住, 這一項算不算我不確定,但僅能登記一戶

依照現行法令解釋的確如此, 通常是地方政府不要為難皆會發出証明文件
以我本身的條件是可以擁有一戶, 因為我母親尚在越居住.


更正一下,五年免簽的每回可暫住時間已經延長為180天了

2017/10/3 16:29
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project