Welcome to Good morning Vietnam
早安越南論壇 討論區 > 查看所有文章 (lukas730412)


« 1 2 3 4 5 6 7 ... 27 »


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
參照:

老K/1 寫道:
參照:

lukas -730412 寫道:
感謝鴻運大幫忙。小弟是太想念老婆了,所以頭就時不時的抽痛!


這樣的症狀大概什麼時候開始(認識老婆之前還是之後),老婆有跟你相同的症狀嗎?

抽痛的部位大概在頭部哪裡?

抽痛時間是否有規律?

有去看醫生嗎?沒有去看醫生ㄟ。
抽疼的部位大概在後腦吧!
沒有規律的說!感謝K大的關心!

2012/10/8 12:08
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
小弟是12月26日臺辦處面談!

2012/10/7 22:23
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
感謝鴻運大幫忙。小弟是太想念老婆了,所以頭就時不時的抽痛!

2012/10/7 21:54
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
謝謝大大的幫忙。老婆剛剛傳簡訊來了,要麻煩大大幫忙,感謝。
anh co do hon chuc nao khong

2012/10/7 20:57
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
感謝悟空大幫忙。老婆剛剛又傳簡訊來了,拜託拜託!
ong xa cu yen tam em se hoc lam nguoi vo tot biey quan tam anh nhieu hon

2012/10/7 13:04
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
感謝大大的幫忙。老婆剛剛傳簡訊來了,要麻煩大大幫忙,拜託了。
tu khi gap anh em rat vui mong anh thong cam tu nho len lon chat em chua tung quan tam ai nen khong biet quan tam anh lam cho anh met xi loi

2012/10/7 12:06
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
感謝大大的幫忙。大姐剛剛傳簡訊來了,拜託大大幫忙,拜託了。
MY PHUONG UONG THUOT DA KHOI BENH ROI EM RE DUNG LO NHE

2012/10/5 17:52
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
不好意思,老婆傳簡訊來了,要麻煩大大幫忙。
khong co dau truoc nay em noi la that

2012/10/5 13:41
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
感謝大大的幫忙。老婆傳簡訊來了,又要麻煩大大,感謝了。
truoc gio anh luon keu toi thua bay gio anh cung phai thua voi toi khong duoc lam toi buon toi hoi lan cuoi Cuoi nam anh co ve khong

2012/10/1 23:43
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8726
離線
感謝大大的幫忙。跟老婆有些爭吵,老婆剛剛傳簡訊來了,要麻煩大大幫忙,拜託拜託!
toi sinh anh noi yeu toi dung lam toi buon duoc khong anh coi toi la gi ma lai noi cuoi man khong ve neu anh noi yeu toi thi tu nay dung noi khong ve haybien mat toi khong muong nge anh noi nhu vay dung lam toi that vong hon nhan nay duoc khong

2012/10/1 20:22
回頂部« 1 2 3 4 5 6 7 ... 27 »
螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project