Welcome to Good morning Vietnam
早安越南論壇 討論區 > 查看所有文章 (lukas730412)


« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 »


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
感謝大大的幫忙。老婆剛剛傳簡訊來了,拜託拜託了。
tai sao moi mot lan anh dan la anh chuc phuc toi la sao anh la nguoi vo luong tam co ai ma chuc phuc ba xa minh khong

2012/10/1 11:07
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
謝謝大大的幫忙。老婆剛剛傳簡訊來了,要麻煩大大幫忙。
em moi la nguoi sinh loi anh chat anh buon em lam ha mot ngan lan sinh loi anh

2012/10/1 10:12
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
感謝大大。怎麼老婆傳來的簡訊怎麼怪怪的!

2012/9/30 22:39
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
非常感謝大大的幫忙。老婆剛剛又傳簡訊來了,拜託拜託!
biet roi get goi cho em khong bat may khong goi lai em khong biet moi lan anh goi cho em .em rung khong noi duoc gi hoc biet nhieu nhung moi lan anh goi la rung quen het

2012/9/30 21:55
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
感謝大大的幫忙。老婆剛剛傳簡訊來了,又要麻煩大大,拜託了。
Anh noi sao cuoi nam khong ve duoc anh noi giay ma nge duoc ha anh lam gi ma khong ve duoc

2012/9/30 21:28
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
大姐剛剛傳簡訊來了,請大大幫忙,拜託了。
NGOAI CO BENH NHUNG KO SAO ROI EM DUNG LO CAM ON EM QUAN TAM NGOAI

2012/9/30 19:35
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
感謝大大的幫忙。有一封簡訊要麻煩大大幫忙,拜託了。
BA NGOAI NHE NEN KHONG CAN DI VIEN

2012/9/30 17:51
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
感謝大大幫忙。老婆剛剛傳簡訊來了,又要麻煩大大幫忙。
ba ngoai bi benh roi

2012/9/30 16:23
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
感謝大大幫忙。老婆傳簡訊來了,要麻煩大大幫忙!
em dan di gui banh ve cho ba ngoai an chung thu

2012/9/30 10:56
回頂部


回復: [lukas -730412]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2012/5/16 22:05
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 263
等級: 15; EXP: 17
HP: 0 / 354
MP: 87 / 8826
離線
謝謝大大幫忙。老婆傳簡訊來,要麻煩大大幫忙。
Khong biet tu tu moi biet

2012/9/30 0:30
回頂部« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 »
螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project