Welcome to Good morning Vietnam
早安越南論壇 討論區 > 查看所有文章 (putin790202)


1 2 »


trông 跟có vẻ 請問用法跟解釋有哪裡不同 謝謝 
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
trông 跟có vẻ 請問用法跟解釋有哪裡不同 謝謝 

2017/6/25 13:11
回頂部


請問 tốt /hay/giỏi 的差別 謝謝 
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
請問 tốt /hay/giỏi 的差別 謝謝 

2017/6/25 13:04
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
謝謝樓上前輩熱心解答

2017/6/25 10:59
回頂部


lắm 跟 rất 都是好請問差別在哪謝謝
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
請問lắm 跟 rất 都是好請問差別在哪及用法
cảm ơn

2017/6/19 22:38
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
謝謝前輩解釋
如此那這句 Anh muổn [] cha mẹ đi nước ngoài chơi.
[] 填cùng 或và 是一樣意思嗎

2017/6/18 12:11
回頂部


請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
請問cùng/và/với/cũng 四種"和"的差別 謝謝

2017/6/17 18:28
回頂部


回復: 請問關於"看"的越語如何分辨?
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
謝謝您的解惑

2017/6/17 18:24
回頂部


回復: 請問關於"看"的越語如何分辨?
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
請問這個thẩy 也可以另作解釋成感覺cảm thẩy的意思嗎 xin cảm ơn

2017/6/5 23:09
回頂部


回復: 找越漢辭典
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
Dear Scowa,
謝謝你的協助,解釋很清楚明瞭。

2017/5/30 12:03
回頂部


回復: 找越漢辭典
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 200
離線
不是,我是打算找一本來用因爲,不曉得哪種好用書店也很少有這種工具書,我現在都在網路上尋找可是都覺得不是很正確。

Dear Scowa 我沒想到要說服你的理由,因爲我怎麼想都覺得很牽強,我可以引用通x少女有一集的台詞來回覆嗎。[我不後悔我做過的事,我只後悔我沒做過的事]。

謝謝前輩們的回覆

2017/5/29 21:06
回頂部螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project