Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客


君生我未生,我生君已老。
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4266 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 83
HP: 239 / 1195
MP: 1422 / 32201
離線


君生我未生,我生君已老。

君恨我生遲,我恨君生早。


君生我未生,我生君已老。

恨不生同時,日日與君好。


我生君未生,君生我已老。

我離君天涯,君隔我海角。


我生君未生,君生我已老。

化蝶去尋花,夜夜棲芳草.


唐代歌謠

無名氏作

2014/10/3 9:47
回頂部


回復: 君生我未生,我生君已老。
長老會員
註冊日期:
2008/11/26 19:47
所屬群組:
會員
文章: 599
等級: 22; EXP: 42
HP: 0 / 535
MP: 199 / 18040
離線
好詞,

頂,頂,頂!

不禁讓人想起,

哥哥爸爸真偉大……

2014/10/3 10:07

Nhap Gia Tuy Tuc
Anh khong dep trai,nhung Anh diu dang
回頂部


回復: 君生我未生,我生君已老。
長老會員
註冊日期:
2009/8/11 8:31
所屬群組:
會員
文章: 312 | 精華: 1
等級: 16; EXP: 51
HP: 0 / 387
MP: 104 / 12266
離線
好詩 好詞

年紀大一點了
看厭了 那些大聲喧嘩數量繁多 卻毫無內容空洞網路資訊


古人那種欣賞 詩情畫意的人生 倒是洗滌心靈多了

2014/10/3 10:21
回頂部


回復: 君生我未生,我生君已老。
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 36721
離線
有種蛋蛋的哀愁....

2014/10/3 10:34
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project