Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客


自我介紹文 新竹 祐良
新進會員
註冊日期:
2015/2/18 14:08
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 2
等級: 1; EXP: 2
HP: 0 / 0
MP: 0 / 11
離線
大家好 我叫祐良
喜歡吃牛肉粉
pho因此喜歡上越南
研究了很多
越南的東西
在台灣吃了很多家
越南小吃店
希望未來可以去越南走走
看看

http://lastlun.pixnet.net/blog
我的blog

https://www.facebook.com/lastlun
my facebook

nice to meet you guys

2015/2/18 14:14
回頂部


回復: 自我介紹文 新竹 祐良
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 38865
離線
nice to meet you guys

這句看不懂????

2015/2/26 17:36
回頂部


回復: 自我介紹文 新竹 祐良
長老會員
註冊日期:
2008/11/26 19:47
所屬群組:
會員
文章: 599
等級: 22; EXP: 42
HP: 0 / 535
MP: 199 / 19008
離線
參照:

scowa 寫道:
nice to meet you guys

這句看不懂????很高興認識各位兄弟們!

Hieu chua anh hai ?

2015/2/26 20:40

Nhap Gia Tuy Tuc
Anh khong dep trai,nhung Anh diu dang
回頂部


回復: 自我介紹文 新竹 祐良
長老會員
註冊日期:
2010/6/7 23:43
來自 越南前江省新香社
所屬群組:
會員
文章: 1320
等級: 31; EXP: 38
HP: 0 / 759
MP: 440 / 23569
離線
歡迎加入~~

2015/2/26 21:15
回頂部


回復: 自我介紹文 新竹 祐良
長老會員
註冊日期:
2013/11/19 2:19
來自 taipei
所屬群組:
會員
文章: 559
等級: 21; EXP: 73
HP: 0 / 518
MP: 186 / 10858
離線
參照:

Anh Van 寫道:
參照:

scowa 寫道:
nice to meet you guys

這句看不懂????很高興認識各位兄弟們!

Hieu chua anh hai ?


Guys應該解釋成朋友們,不只單指男性,女性也包含在內.
Nice to meet you guys:很高興認識各位.

文哥:恭喜發大財,順心如意.

2015/2/26 22:42
回頂部


回復: 自我介紹文 新竹 祐良
新進會員
註冊日期:
2015/2/18 14:08
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 2
等級: 1; EXP: 2
HP: 0 / 0
MP: 0 / 11
離線
^^

2015/2/26 23:25
回頂部


回復: 自我介紹文 新竹 祐良
長老會員
註冊日期:
2013/11/19 2:19
來自 taipei
所屬群組:
會員
文章: 559
等級: 21; EXP: 73
HP: 0 / 518
MP: 186 / 10858
離線
參照:

lastlun 寫道:
^^


It's Greek to me.請問這是希臘文還是無字天書?

2015/2/27 1:50
回頂部


回復: 自我介紹文 新竹 祐良
長老會員
註冊日期:
2008/11/26 19:47
所屬群組:
會員
文章: 599
等級: 22; EXP: 42
HP: 0 / 535
MP: 199 / 19008
離線
參照:

Mandingo 寫道:
參照:

Anh Van 寫道:
參照:

scowa 寫道:
nice to meet you guys

這句看不懂????很高興認識各位兄弟們!

Hieu chua anh hai ?


Guys應該解釋成朋友們,不只單指男性,女性也包含在內.
Nice to meet you guys:很高興認識各位.

文哥:恭喜發大財,順心如意.感謝Mandingo大哥的解說和祝福,

小弟也祝M大和家人,閤家平安、萬事如意、羊年行大運!

歡迎有空安排來南越旅遊。

2015/2/27 22:55

Nhap Gia Tuy Tuc
Anh khong dep trai,nhung Anh diu dang
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project