Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
« 1 ... 8 9 10 11


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/6/3 15:16
來自 新北市
所屬群組:
會員
文章: 2460
等級: 39; EXP: 97
HP: 194 / 974
MP: 820 / 26193
離線
參照:

李先生 寫道:
麻煩各位大大 幫忙翻譯一下
這些是什麼意思

07:51 Mai co lam kh e
07:51 Co chj oi lam bu tet trug thu
07:51 Co nam voi chj de dih hen cug mai ra cho co nam gap mat
07:52 Chu nhat duoc ko chj taj ngay maj e mat dj lam
07:52 Chu nhat chi de ve roi
07:52 Toi nay co tan ca kh
07:53 Chat ko chj oi
07:53 Cug lam may gio ra ca
07:53 5gjo
07:54 Vay thoi e co ta ca thj tan
07:54 Ko tag ca ko co sao ah co gj ko chj
07:55 Trua nay co nam lai ct e tham e ,co nam duoi chj de nho cug


這些是誰的通聯文?
為何需要翻譯需求?
你跑到別人的個人翻譯版...啦! 屬違規囉...
我已為你浮出舊版...請在自己版面繼續!

2016/9/9 10:05
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
新進會員
註冊日期:
2014/3/16 20:28
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 14
等級: 2; EXP: 50
HP: 0 / 37
MP: 4 / 704
離線
抱歉 ~ 我有點看不懂怎麼請人幫忙翻譯
有貼錯文深感抱歉
我對網業運用不是很懂..

那篇是我老婆傳給她姐姐的通聯
我想翻譯出來看看她跟她姐姐聊了什麼
因為聊完後我問他都不跟我講話.讓我覺得很那悶


2016/9/9 11:40
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/6/3 15:16
來自 新北市
所屬群組:
會員
文章: 2460
等級: 39; EXP: 97
HP: 194 / 974
MP: 820 / 26193
離線
參照:

李先生 寫道:
抱歉 ~ 我有點看不懂怎麼請人幫忙翻譯
有貼錯文深感抱歉
我對網業運用不是很懂..

那篇是我老婆傳給她姐姐的通聯
我想翻譯出來看看她跟她姐姐聊了什麼
因為聊完後我問他都不跟我講話.讓我覺得很那悶請轉進到"李先生自我介紹版"繼續討論...好嗎?


2016/9/9 12:00
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project