Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客


請問關於"mà"的使用
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 604
離線
關於"mà" 我查到的意思是:
竟然.但是.而.就.可.偏巧.所.以
感覺這個詞好像用在不同的地方有很多種意思
但是還是覺得不太懂該怎麼用
可以請各位高手列幾個句子解說嗎?

2016/12/30 13:47
回頂部


回復: 請問關於"mà"的使用
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4162
等級: 48; EXP: 41
HP: 237 / 1185
MP: 1387 / 31907
離線

1. 小洞,如mà cua螃蟹洞, Mà ếch蛤蟆洞

2. 騙取,矇住
Mà mắt người ta mà lấy tiền 矇取別人的錢

3. 而.
mà còn 而還
mà là 而是
mà nói 而言
mà thôi 而已
nhưng mà 但而,但是
không hẹn mà gặp 無約而見,不期而遇
không khảo mà khai 不拷而認,不打自招
già mà dẻo dai 老而柔韌,老而彌堅,老當益壯
may đâu mà được như vậy 何幸而得如此,無福消受,受之有愧
làm nhiều mà thu ít 做多而收少,入不敷出,付出與收穫不成正比
làm gì mà 做何而,怎麼會是

4. 如果,若
Anh mà làm được, tôi sẽ mời anh ăn một bữa 你若做得,我將請你吃一餐

5. 語尾詞,嗎?嘛..
Tôi bảo mà 我不是說過了嗎?
Thanh niên mà 年輕人嘛..

就想到這些而已…

2016/12/30 19:57
回頂部


回復: scowa
優質會員
註冊日期:
2016/10/20 13:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 35
等級: 4; EXP: 68
HP: 0 / 92
MP: 11 / 604
離線
真的非常謝謝你
因為之前有跟人聊到過
問過老師但是我覺得這個詞感覺很複雜
我再慢慢研究 謝謝

2017/1/3 13:31
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project