Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
1 2 3 4 ... 6 »


常用成語:THÀNH NGỮ THƯỜNG DÙNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
每日一句:

Có tật giật mình (做賊心虛)

2009/6/15 10:41

v 於 2009年06月28日 23:20:14
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Không say không về (不醉不歸)

Không gặp không về(不見不散)

Vô cùng kỳ lạ (千奇百怪)

Vô cùng cám ơn (千恩萬謝)

2009/6/15 10:49

v 於 2009年06月28日 23:21:19
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Tâm đầu ý hợp (情投意和)

Người già tâm chẳng già (人老心不老)

2009/6/15 11:02

v 於 2009年06月28日 23:22:00
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Tuy nghèo nhưng chí chẳng nghèo
(人窮志不窮)

2009/6/16 7:05

v 於 2009年06月28日 23:23:21
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Bắt cá hai tay (腳踏兩條船)

2009/6/17 0:42

v 於 2009年06月28日 23:23:44
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Trăm năm hạnh phúc (百年好和)

2009/6/18 1:50

v 於 2009年06月28日 23:24:17
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng
(近朱者赤,近墨者黑)

2009/6/18 15:06

v 於 2009年06月28日 23:24:47
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Lời đường mật (甜言蜜語)Lời ngon tiếng ngọt (花言巧語)

2009/6/19 11:29

v 於 2009年06月28日 23:25:29
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Có lòng nhưng không đủ sức (心有餘而力不足)

2009/6/20 3:32

v 於 2009年06月28日 23:26:36
回頂部


Re: 常用成語:THANH NGU THUONG DUNG
長老會員
註冊日期:
2009/1/13 2:50
所屬群組:
會員
文章: 764 | 精華: 3
等級: 24; EXP: 96
HP: 0 / 599
MP: 254 / 17849
離線
Thương hương tiếc ngọc (憐香惜玉)

2009/6/21 6:59

v 於 2009年06月28日 23:27:03
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project