Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
1 2 »


可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
新進會員
註冊日期:
2016/5/16 20:56
來自 台灣屏東
所屬群組:
會員
文章: 12
等級: 2; EXP: 25
HP: 0 / 31
MP: 4 / 400
離線
大家好~
可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??
如有違規請告知
謝謝
1.Hi moi i ve á

2.Trà vinh á m

3.Dj kg ru t dj mjh ha

4.M i chung co dc dau m hihi

5.Pit ai ko
Pt s hk m
Ai tl thu coi dao naj sao og
M thúy vân hihi .o nhà á cn n
E my bao con hok ko
Còn á m
Oj ba ko di hok ak
Ua hihi

6.T o we kg dan t dj
Bua do i hk dc á m

7.Oi mai dag lam i do
Có lm j dau â

8.Tr oi ai cung tuoi.... Co cu Đê ma tuoi nhứt ... Nhớ con qa Hữu Đê oi
hjhj út thắm khi nào v xuống đê choi
T7, cn nay Th xun á
ua hjhj

2016/5/17 9:46
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
長老會員
註冊日期:
2008/12/5 12:03
所屬群組:
會員
文章: 1355
等級: 31; EXP: 72
HP: 0 / 768
MP: 451 / 26506
離線

2016/5/17 11:58
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
新進會員
註冊日期:
2016/5/16 20:56
來自 台灣屏東
所屬群組:
會員
文章: 12
等級: 2; EXP: 25
HP: 0 / 31
MP: 4 / 400
離線
參照:
恩~謝謝告知違規了
不好意思造成困擾
麻煩幫忙刪除
謝謝

2016/5/17 14:11
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
總版主
註冊日期:
2008/11/26 21:02
來自 銀河系
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 2369 | 精華: 5
等級: 39; EXP: 42
HP: 192 / 960
MP: 789 / 33217
離線
輸了這種天書式的越文,就算你照程序來,我也翻譯不出來

不知是否有能人異士嘗試看看?

2016/5/17 14:56
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 37783
離線
這不是火星文,是甲骨文...

2016/5/17 20:13
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
新進會員
註冊日期:
2016/5/16 20:56
來自 台灣屏東
所屬群組:
會員
文章: 12
等級: 2; EXP: 25
HP: 0 / 31
MP: 4 / 400
離線
哈哈~各位前輩回答真妙
小弟只是單純好奇
既然是奇文那就算了
再一次感謝各位
謝謝

2016/5/17 22:22
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1804 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 52
HP: 172 / 863
MP: 601 / 24382
離線
朋友間傳訊越文通常會簡略書寫,簡略太多時要了解得精準很困難,因只有双方才知道在聊什麼
事情的來龍去脈外人很難去猜.
所以我也只能用猜的
1.Hi moi i ve á(hi, moi di ve a? 剛回來啊)

2.Trà vinh á m 茶榮(省)啊

3.Dj kg ru t dj mjh ha(di khong ru tớ di minh ha 去沒招我?自己一個人)

4.M i chung co dc dau m hihi (may di chung co duoc dau may hihi 你一起去又能如何?)

5.Pit ai ko(biet ai khong 知道誰嗎?)

Pt s hk m (biet khong may? 你知道嗎?)
Ai tl thu coi dao naj sao og(ai tra loi thu coi dao nay sao ong,誰回答一下最近阿公如何?)
M thúy vân hihi .o nhà á cn n (may , thuy van o nha chu nhat nay ?你跟翠雲這星期天在家?)
E my bao con hok ko(小美說還有嗎?)
Còn á m(還有啊)
Oj ba ko di hok ak(ba co di khong (爸爸?阿嬤??沒標點所以不詳)有去嗎?
Ua hihi(嗯)

6.T o we kg dan t dj(tớ o que khong dan tớ di,我在老家不帶我去)
Bua do i hk dc á m(bua do di khong duoc 那天不可以去啊)

7.Oi mai dag lam i do(oi may dang lam gi do?你在做什?)
Có lm j dau â(co lam gi dau ,沒幹嘛)

8.Tr oi ai cung tuoi....(每個人都很美) Co cu Đê ma tuoi nhứt (Đê…最美)... Nhớ con qa Hữu Đê oi (想念我的(兒)或(女)Hữu Đê 啊)
hjhj út thắm khi nào v xuống đê choi(何時過來玩?)
T7, cn nay Th xun á(這星期六日)
ua hjhj(嗯)

2016/5/19 15:31

NGU LAU DOT BEN KHO DAO TAO
莫以井觀天,勿以管窺越.
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
總版主
註冊日期:
2008/11/26 21:02
來自 銀河系
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 2369 | 精華: 5
等級: 39; EXP: 42
HP: 192 / 960
MP: 789 / 33217
離線
小飛俠 你真的

太厲害了..........

2016/5/19 15:38
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 37783
離線

2016/5/19 19:00
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1804 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 52
HP: 172 / 863
MP: 601 / 24382
離線
互相切磋而已,我翻得不見得精準

現在都是年輕人在創造網路用語

字母該大寫或小寫時他們未必遵行

還會有變音的演變

比如說 đi 會變音寫成 đê , đê chơi(變音)=đi chơi (標準)
就像我們常會說"偶"=我

那這2句就應該是
v xuống đê choi= về xuống đi chơi(回來玩)

Co cu Đê ma tuoi nhứt=co(有) cu(對年輕男性的暱稱) đi ma tuoi nhat(有你去就是你最亮眼了)

2016/5/20 9:58
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project