Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
« 1 2


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
新進會員
註冊日期:
2016/5/16 20:56
來自 台灣屏東
所屬群組:
會員
文章: 12
等級: 2; EXP: 25
HP: 0 / 31
MP: 4 / 400
離線
感謝小飛俠哥
也感謝大家
現在也在努力學習越南生活單字
期待6月越南行^^

2016/5/20 23:17
回頂部


回復: 可以幫小弟翻譯FB裡的對話嗎??謝謝
新進會員
註冊日期:
2012/6/9 18:16
來自 平定省
所屬群組:
會員
文章: 19
等級: 3; EXP: 9
HP: 0 / 52
MP: 6 / 1268
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
朋友間傳訊越文通常會簡略書寫,簡略太多時要了解得精準很困難,因只有双方才知道在聊什麼
事情的來龍去脈外人很難去猜.
所以我也只能用猜的
1.Hi moi i ve á(hi, moi di ve a? 剛回來啊)

2.Trà vinh á m 茶榮(省)啊

3.Dj kg ru t dj mjh ha(di khong ru tớ di minh ha 去沒招我?自己一個人)

4.M i chung co dc dau m hihi (may di chung co duoc dau may hihi 你一起去又能如何?)

5.Pit ai ko(biet ai khong 知道誰嗎?)

Pt s hk m (biet khong may? 你知道嗎?)
Ai tl thu coi dao naj sao og(ai tra loi thu coi dao nay sao ong,誰回答一下最近阿公如何?)
M thúy vân hihi .o nhà á cn n (may , thuy van o nha chu nhat nay ?你跟翠雲這星期天在家?)
E my bao con hok ko(小美說還有嗎?)
Còn á m(還有啊)
Oj ba ko di hok ak(ba co di khong (爸爸?阿嬤??沒標點所以不詳)有去嗎?
Ua hihi(嗯)

6.T o we kg dan t dj(tớ o que khong dan tớ di,我在老家不帶我去)
Bua do i hk dc á m(bua do di khong duoc 那天不可以去啊)

7.Oi mai dag lam i do(oi may dang lam gi do?你在做什?)
Có lm j dau â(co lam gi dau ,沒幹嘛)

8.Tr oi ai cung tuoi....(每個人都很美) Co cu Đê ma tuoi nhứt (Đê…最美)... Nhớ con qa Hữu Đê oi (想念我的(兒)或(女)Hữu Đê 啊)
hjhj út thắm khi nào v xuống đê choi(何時過來玩?)
T7, cn nay Th xun á(這星期六日)
ua hjhj(嗯)4.妳又沒辦法去!
5.當然知道了!
我是誰回答看看!你(對方是男生)最近如何?
6.妳是翠雲!這個禮拜天在家嗎?
喂,美寶還有在上課嗎?
還有啊!
妳(對方是女生)沒有去上課嗎?
嗯!

朋友和朋友之間常常用“ông", "bà" 來稱呼對方


2016/5/21 21:04
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project