Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
1 2 »


請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 436
離線
請問cùng/và/với/cũng 四種"和"的差別 謝謝

2017/6/17 18:28
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 37745
離線
共和於也

2017/6/17 18:54
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1804 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 52
HP: 172 / 863
MP: 601 / 24361
離線
và(和,與)
我và(和,與)你
紅và(和,與)黑
愛情và(和,與)金錢

cũng(也)
我cũng(也)一樣
我cũng(也)累

cùng(一同,一起)
với(一同,一起)
就中文字義而言是相同的
但依我個人觀察,在習慣用法也有不同的部分
cùng(一同,一起做某事但未必有互動)
với(一同,一起做某事彼此有互動)
我cùng(一起,一同)你
我với(一起,一同)你
這可以互通

我工作cùng他,在一家公司
我們去cùng一台車
双方未必有互動

我做愛với女友
我說話với朋友
我吵架với老闆
双方有互動才能做

2017/6/18 0:35
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
長老會員
註冊日期:
2011/6/3 15:16
來自 新北市
所屬群組:
會員
文章: 2460
等級: 39; EXP: 97
HP: 194 / 974
MP: 820 / 26513
離線


又旁聽了一課....感謝!

2017/6/18 9:34
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
新進會員
註冊日期:
2017/4/23 17:38
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 16
等級: 2; EXP: 74
HP: 0 / 43
MP: 5 / 436
離線
謝謝前輩解釋
如此那這句 Anh muổn [] cha mẹ đi nước ngoài chơi.
[] 填cùng 或và 是一樣意思嗎

2017/6/18 12:11
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1804 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 52
HP: 172 / 863
MP: 601 / 24361
離線
參照:

lydia 寫道:
謝謝前輩解釋
如此那這句 Anh muổn [] cha mẹ đi nước ngoài chơi.
[] 填cùng 或và 是一樣意思嗎

A và B
và的兩邊 應該放相同性質的主詞
Anh muốn(我想)- cha mẹ(父母) 並非同性質主詞
把動詞muốn(想)去除
Anh(我) - cha mẹ(父母) 才是同性質主詞

Anh muốn [ và ] cha mẹ đi nước ngoài chơi (x)

Anh [ và ] cha mẹ muốn đi nước ngoài chơi (o)我和父母 想去國外玩

Anh muốn [ cùng] cha mẹ đi nước ngoài chơi (o)
[ cùng] cha mẹ放在Anh muốn後面,有特別強調跟"誰"一同去

Anh muốn đi nước ngoài chơi [ cùng] cha mẹ (o)
我想和父母一同去國外玩

Anh muốn đi nước ngoài chơi [với] cha mẹ (o)
我想和父母去國外玩

2017/6/18 14:46
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 37745
離線
請教小飛俠,若帶父母出門,與依隨父母出門,在越語裡如何區別

意即主隨之分

2017/6/18 20:54
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1804 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 52
HP: 172 / 863
MP: 601 / 24361
離線
參照:

scowa 寫道:
請教小飛俠,若帶父母出門,與依隨父母出門,在越語裡如何區別

意即主隨之分


說"請教"2字,scowa大就太客氣謙虛了

學越文我也未曾拜過專師

多也是互相學習切磋而已


就我所知的是直接表現在字義上

anh muốn dắt cha mẹ đi nước ngoài chơi
anh muốn dẫn cha mẹ đi nước ngoài chơi

anh muốn theo cha mẹ đi nước ngoài chơi

2017/6/18 22:54
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4170
等級: 48; EXP: 44
HP: 237 / 1186
MP: 1390 / 37745
離線
我要是客氣謙虛,就不會得罪那麼多人了

真的對於語法太不熟悉,看文章可以,但要寫,路還很長...

2017/6/18 23:22
回頂部


回復: 請問cùng/và/với/cũng 四種和的差別 謝謝
長老會員
註冊日期:
2011/6/3 15:16
來自 新北市
所屬群組:
會員
文章: 2460
等級: 39; EXP: 97
HP: 194 / 974
MP: 820 / 26513
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

lydia 寫道:
謝謝前輩解釋
如此那這句 Anh muổn [] cha mẹ đi nước ngoài chơi.
[] 填cùng 或và 是一樣意思嗎

A và B
và的兩邊 應該放相同性質的主詞
Anh muốn(我想)- cha mẹ(父母) 並非同性質主詞
把動詞muốn(想)去除
Anh(我) - cha mẹ(父母) 才是同性質主詞

Anh muốn [ và ] cha mẹ đi nước ngoài chơi (x)

Anh [ và ] cha mẹ muốn đi nước ngoài chơi (o)我和父母 想去國外玩

Anh muốn [ cùng] cha mẹ đi nước ngoài chơi (o)
[ cùng] cha mẹ放在Anh muốn後面,有特別強調跟"誰"一同去

Anh muốn đi nước ngoài chơi [ cùng] cha mẹ (o)
我想和父母一同去國外玩

Anh muốn đi nước ngoài chơi [với] cha mẹ (o)
我想和父母去國外玩


這文法可有得學了....謝謝!

2017/6/19 8:49
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project