Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客


請幫忙翻譯成越語
新進會員
註冊日期:
2008/12/15 16:18
所屬群組:
會員
文章: 18
等級: 2; EXP: 97
HP: 0 / 49
MP: 6 / 1423
離線
(翻譯成越語回文新詩。不是漢越音,萬分感恩 !)

南柯梦,梦南柯,
一梦南柯怎奈何,
世上万般梆不去,
一双空手见阎罗。
从此去,莫蹉跎,
一念弥陀过爱河。

***

春宵梦,梦春宵,
一梦春宵夜复朝,
昨日少年骑竹马,
今朝化作白头翁。
从此去,莫心焦,
一世奔波梦一宵。

***

阳台梦,梦阳台,
翻身脱壳离尘埃,
可怜亡者空回首,
孝眷伤心泪满腮。
从此去,实哀哉,
若要相逢梦里来。

***

庄周梦,梦庄周,
一梦庄周蝴蝶游,
不信庄周为蝴蝶,
安知蝴蝶是庄周。
从此去,莫强求,
暑往寒来春复秋。

***

黄粱梦,梦黄粱,
一梦黄粱饭未尝,
腰金衣紫今何在,
白骨荒丘葬地埋。
从此去,莫思量,
富贵功名梦一场。

***

巫山梦,梦巫山,
一梦巫山叠叠关,
三魂不见妻儿面,
七魄安能永世间。
从此去,莫心闲,
一别阴司再会难。

附漢越音 :

Nam kha mộng, mộng nam kha
Nhất mộng nam kha chẩm nại hà,
Thế thượng vạn ban bang bất khứ,
Nhất song không thủ kiến diêm la,
tòng thử khứ, mạc sa đà,
Nhất niệm Di Đà quá ái hà.

***

Xuân tiêu mộng, mộng xuân tiêu,
Nhất mộng xuân tiêu dạ phục triêu,
Tạc nhật thiếu niên kỵ trúc mã,
Kim triêu hoá tác bạch đầu ông,
tòng thử khứ, mạc tâm tiêu,
Nhất thế bôn ba mộng nhất tiêu.

***

Dương đài mộng, mộng dương đài,
Phiên thân thoát xác ly trần ai,
khả liên vong giả không hồi thú,
Hiếu quyến thương tâm lệ mãn tai,
Tòng thử khứ, thật ai tai,
Nhược yếu tương phùng mộng lý lai.

***

Trang chu mộng, mộng trang chu,
Nhất mộng Trang Chu hồ điệp du,
Bất tín Trang Chu vi hồ điệp,
An tri hồ điệp thị Trang Chu,
tòng thử khứ, mạc cưỡng cầu,
Thử vãng hàn lai xuân phục thu.

***

Hoàng lương mộng, mộng Hoàng Lương,
Nhất mộng Hoàng Lương phạn vị thường,
Yêu kim y tử kim hà tại,
Bạch cốt hoang khâu táng địa mai,
Tòng thử khứ, mạc tư lường,
Phú quý công danh mộng nhất trường.

***

Vu sơn mộng, mộng Vu Sơn,
Nhất mộng vu sơn điệp điệp quan,
Tam hồn bất kiến thê nhi diện,
Thất phách an năng vĩnh thế gian,
Tòng thử khứ, mạc tâm nhàn,
Nhất biệt âm ty tái hội nan.

2008/12/22 8:52
回頂部


Re: 請幫忙翻譯成越語
管理員
註冊日期:
2008/12/4 14:53
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 92
等級: 8; EXP: 57
HP: 0 / 189
MP: 30 / 5467
離線
這首詩要是翻譯成白文就沒那麼好了!
多多少少會走味些.
還是翻成漢越文像那樣比較好.
看不懂的人就算轉成白文亦看不懂,因為牽連到太多中國典故了!不是用一兩句話就可以解釋得完.

2008/12/22 10:29
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project