Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
« 1 2 3 4 5 6 ... 11 »


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
謝謝飛俠大!
剛剛教老婆用電腦看線上電影,教到她頭痛。

2011/6/28 22:38

任它河水氾濫,我只取一瓢水。
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
煩請有空的大大幫忙翻譯

Chong yeu Em rat cam on tinh yeu ma anh da danh cho em hua se tu chăm soc tot cho ban tham minh Anh cu yen tam dung qua lo cho em ma Anh huong den suc khoe cua Anh do. Em luon yeu va nho Anh rat nhieu hon Anh chong yeu cua em

2011/7/1 0:14

任它河水氾濫,我只取一瓢水。
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
老婆
妳是我心中永遠的牽掛,天天年年念不忘。

高手拜託了,中翻越。

2011/7/1 1:13

任它河水氾濫,我只取一瓢水。
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1801 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 50
HP: 172 / 862
MP: 600 / 20315
離線
參照:

老K\1 寫道:
煩請有空的大大幫忙翻譯

Chong yeu Em rat cam on tinh yeu ma anh da danh cho em hua se tu chăm soc tot cho ban tham minh Anh cu yen tam dung qua lo cho em ma Anh huong den suc khoe cua Anh do. Em luon yeu va nho Anh rat nhieu hon Anh chong yeu cua em

親愛的老公,我很感謝你對我的愛情,我允諾探視我的朋友我將會好好照顧自己,你就安心不要太擔心我,你要關注到你自己的健康,我永遠愛和想你很多,親你..我親愛的老公.

2011/7/1 10:52

NGU LAU DOT BEN KHO DAO TAO
莫以井觀天,勿以管窺越.
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1801 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 50
HP: 172 / 862
MP: 600 / 20315
離線
參照:

老K\1 寫道:
老婆
妳是我心中永遠的牽掛,天天年年念不忘。

高手拜託了,中翻越。


trong tim anh luon lo lang ve em mai ko quen .

2011/7/1 10:57

NGU LAU DOT BEN KHO DAO TAO
莫以井觀天,勿以管窺越.
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4162
等級: 48; EXP: 41
HP: 237 / 1185
MP: 1387 / 32191
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

老K\1 寫道:
煩請有空的大大幫忙翻譯

Chong yeu Em rat cam on tinh yeu ma anh da danh cho em hua se tu chăm soc tot cho ban tham minh Anh cu yen tam dung qua lo cho em ma Anh huong den suc khoe cua Anh do. Em luon yeu va nho Anh rat nhieu hon Anh chong yeu cua em

親愛的老公,我很感謝你對我的愛情,我允諾探視我的朋友我將會好好照顧自己,你就安心不要太擔心我,你要關注到你自己的健康,我永遠愛和想你很多,親你..我親愛的老公.


2011/7/1 10:57
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/11/5 17:58
來自 台北 / Hồ Chí Minh
所屬群組:
會員
文章: 901 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 79
HP: 0 / 644
MP: 300 / 15616
離線
參照:

scowa 寫道:
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

老K\1 寫道:
煩請有空的大大幫忙翻譯

Chong yeu Em rat cam on tinh yeu ma anh da danh cho em hua se tu chăm soc tot cho ban tham minh Anh cu yen tam dung qua lo cho em ma Anh huong den suc khoe cua Anh do. Em luon yeu va nho Anh rat nhieu hon Anh chong yeu cua em

親愛的老公,我很感謝你對我的愛情,我允諾探視我的朋友我將會好好照顧自己,你就安心不要太擔心我,你要關注到你自己的健康,我永遠愛和想你很多,親你..我親愛的老公.


建議:
Anh cu yen tam dung qua lo cho em ma anh huong den suc khoe cua Anh do.
你就安心別太為我擔心而影響到自己的健康.

anh huong = 影響

2011/7/1 11:20

Hạnh phúc khi lúc tuổi còn thơ !
幸福僅在年少時!
我的部落格:兩條腿的ㄓㄨ
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2009/11/2 14:39
所屬群組:
會員
文章: 4162
等級: 48; EXP: 41
HP: 237 / 1185
MP: 1387 / 32191
離線
參照:

老K\1 寫道:
煩請有空的大大幫忙翻譯

Chong yeu Em rat cam on tinh yeu ma anh da danh cho em hua se tu chăm soc tot cho ban tham minh Anh cu yen tam dung qua lo cho em ma Anh huong den suc khoe cua Anh do. Em luon yeu va nho Anh rat nhieu hon Anh chong yeu cua em

夫愛我很感恩情愛而你已投給我,許將自照顧好給本身己,你就安心勿過憂給我而影響到健康的你那,我常愛和想你很多吻你夫愛的我...

老k大自己想辦法翻唄

2011/7/1 12:18
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
感謝各位高手。

2011/7/1 12:58

任它河水氾濫,我只取一瓢水。
回頂部


回復: [老K\1]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
[上午 02:41:11] yv1216: Chong yeu cua em oi không bie tai sau dem nay em lai nho den Anh nhieu nhu vay nho den không sau ngu duoc Anh a

[上午 02:49:02] yv1216: Chong yeu oi cu

[上午 02:51:03] yv1216: Chong yeu oi cuu em voi buon qua không sau ngu duoc roi Anh a

[上午 03:25:54] yv1216: Chong yeu cua em oi thật su em không ngu duoc roi em buon va nho Anh qua biết lam sau bay gio day

麻煩有在線上的高手幫忙翻一下

感恩!

2011/7/14 10:34

任它河水氾濫,我只取一瓢水。
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project