Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
« 1 2 3 4 5 ... 56 »


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
老婆要趕快確定我去越南簽結婚證書和宴客的行程,我7/8去越南7/15回台灣好嗎?7/10暑假已經開始會有很多人去越南玩,妳要先確定時間,我才能買機票,妳要趕快,不然我會買不到機票

Vo yeu em hay nhanh chong quyết dinh ngay to chuc le kết hon trứơc khi Anh sang Việt Nam anh dinh ngay 8 thang 7 Anh sang Việt Nam va ngay 15 thang7 ve dai Loan co được khong. ? Vi ngay 10 thang 7 La ngay nghi he nen co rat nhiều người di Việt nam chơi nen Anh muốn biết quyết dinh cua em de Anh di dat ve may bay em hay nhanh chong cho Anh biết ngay nao nhe nếu chăm Anh so se khong mua được ve may bay2012/6/13 23:40

任它河水氾濫,我只取一瓢水。
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/12/29 0:42
來自 台南
所屬群組:
會員
文章: 215
等級: 13; EXP: 68
HP: 0 / 317
MP: 71 / 7544
離線
謝謝k大

2012/6/13 23:42
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/12/29 0:42
來自 台南
所屬群組:
會員
文章: 215
等級: 13; EXP: 68
HP: 0 / 317
MP: 71 / 7544
離線
老婆回訊
de e keu co mjnh dt cho a hay som

2012/6/14 5:59
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
參照:

台南湖秋 寫道:
老婆回訊
de e keu co mjnh dt cho a hay som


等我叫老師早一點打電話給你。

2012/6/14 7:11
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/12/29 0:42
來自 台南
所屬群組:
會員
文章: 215
等級: 13; EXP: 68
HP: 0 / 317
MP: 71 / 7544
離線
謝謝k大
老婆簡訊
bx cug nho ox nhju ox nho gju gin suc khoe

2012/6/14 21:26
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/2/20 21:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 708
等級: 24; EXP: 14
HP: 0 / 578
MP: 236 / 13514
離線
參照:

台南湖秋 寫道:
謝謝k大
老婆簡訊
bx cug nho ox nhju ox nho gju gin suc khoe

老婆也好想老公喔,老公要好好顧身體哦

2012/6/14 21:32
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/12/29 0:42
來自 台南
所屬群組:
會員
文章: 215
等級: 13; EXP: 68
HP: 0 / 317
MP: 71 / 7544
離線
感謝j大

2012/6/14 22:40
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
高級會員
註冊日期:
2008/12/3 7:22
來自 嘉義/蓄臻
所屬群組:
會員
文章: 65
等級: 6; EXP: 95
HP: 0 / 148
MP: 21 / 4443
離線
要快,不然快沒票了

2012/6/15 0:16
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/12/29 0:42
來自 台南
所屬群組:
會員
文章: 215
等級: 13; EXP: 68
HP: 0 / 317
MP: 71 / 7544
離線
老婆第一次傳這麼長的簡訊,只看懂工作?吃飯沒,有沒有想老婆
Ox dag lam j vay ?an com chua ?co nho bx kg ?Tam hjnh ma ox hoj chj oanh bua truoc la tam hjnh ma bx chup chung voj e traj,c kjeu,ut djnh com cau ut vao ngay tan gja nha cua bx

2012/6/18 19:32
回頂部


回復: [台南湖秋]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/2/20 21:17
來自 台灣
所屬群組:
會員
文章: 708
等級: 24; EXP: 14
HP: 0 / 578
MP: 236 / 13514
離線
老公在做什麼啊?吃飯沒?有想老婆嗎?哪天你問鶯姐的哪張相片是老婆和弟弟,嬌姐,小舅的兒子一起拍的.入新家哪天拍啦

2012/6/18 20:22
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project