Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
1 2 »


結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
系統管理員
註冊日期:
2008/11/18 1:22
來自 檳椥/桃園
所屬群組:
管理員
會員
文章: 1035 | 精華: 6
等級: 28; EXP: 40
HP: 0 / 685
MP: 345 / 20860
離線
之前有搜集一些專有名詞的中越文
若有錯誤請更正
或是有其他補充的
請後續補上


單身證明 : Giấy chứng nhận độc thân
越南之結婚證書 : Giấy hôn thú của Việt Nam
預約簽證面談 : hẹn phỏng vấn để lấy VISA
申請依親簽証 : xin VISA sang thăm thân nhân
驗證結婚證書 : chứng thực hôn thú
健康及身心狀況檢查証明 : Giấy kiểm tra sức khỏe
經公證處翻譯 : đã được dịch bởi phòng công chứng
經胡志明市外務廳驗証 : đã được chứng bởi phòng ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh
司法履歷表(無犯罪記錄) : Giấy chứng nhận của phòng tư pháp ( chứng nhận lương thiện )
居留簽証 : VISA lưu trú
停留簽証 : VISA tạm trú
良民證 :Giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự
戶口名簿 : Hộ khẩu
單身證明: Giấy chứng nhận độc thân
出生證明 : Giấy khai sinh
在職證明 : Giấy chứng nhận tại chức
申請書 : Đơn xin 、 Đơn đề nghị


PS:感謝月影兄的翻譯

2009/1/30 1:02
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
副站長
註冊日期:
2008/11/27 11:33
來自 台北
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 1924 | 精華: 7
等級: 36; EXP: 42
HP: 177 / 885
MP: 641 / 26893
離線
身份證 :

啟用中文姓名聲明書 :

申請護照 :

指定醫院體檢 :

畢業證書 :

機車駕照 :

翻譯 :

公證 :

認證 :

驗證 :

.............................有勞 !!

2009/1/31 19:19

  光光光的 ~ 夢幻 異想 ~ 左心房  右心室 (~'''~)

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!VDUTFHSCGw7.crSUNaTcJW8-/archive?l=a
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
副站長
註冊日期:
2008/11/27 11:33
來自 台北
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 1924 | 精華: 7
等級: 36; EXP: 42
HP: 177 / 885
MP: 641 / 26893
離線
交往經過書 :

(2 名介紹人 親筆書寫簽名 . 不得塗改˙附身份證 . 居留證正 . 反面影印)

2009/1/31 22:28

  光光光的 ~ 夢幻 異想 ~ 左心房  右心室 (~'''~)

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!VDUTFHSCGw7.crSUNaTcJW8-/archive?l=a
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
長老會員
註冊日期:
2008/11/23 20:33
來自 我來自何方?我要去何處?
所屬群組:
會員
文章: 393
等級: 18; EXP: 46
HP: 0 / 436
MP: 131 / 13271
離線
參照:

光光光 寫道:
身份證 :

啟用中文姓名聲明書 :

申請護照 :

指定醫院體檢 :

畢業證書 :

機車駕照 :

翻譯 :

公證 :

認證 :

驗證 :

.............................有勞 !!

啟用中文姓名聲明書 :

申請護照 :Giấy đăng kí làm hộ chiếu.

指定醫院體檢 :Bệnh viện xét nghiệm.

畢業證書 :Giấy chứng nhận tốt nghiệp

機車駕照 :Bằng lái xe mô tô.

翻譯 :Phiên dịch.

公證 :Công chứng.

認證 :Nhận chứng.

驗證 :Nghiệm chứng.

2009/2/2 7:27

Just call me Jay!
不奢來生緣~只求今世情。

[url=http://tw.myblog.yahoo.com/ajoyvialfellow][size=large][color=CC0000]這是我的個人空間!有空來參觀唷!!歡迎!
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
長老會員
註冊日期:
2008/11/23 20:33
來自 我來自何方?我要去何處?
所屬群組:
會員
文章: 393
等級: 18; EXP: 46
HP: 0 / 436
MP: 131 / 13271
離線
參照:

光光光 寫道:
交往經過書 :

(2 名介紹人 親筆書寫簽名 . 不得塗改˙附身份證 . 居留證正 . 反面影印)


交往經過書 :Quá trình tìm hiểu.

(2 名介紹人 親筆書寫簽名 . 不得塗改˙附身份證 . 居留證正 . 反面影印):(Người giới thiệu của 2 bên kí tên.Không được phép sửa, xóa.Kèm theo giấy CMND.Bản chính giấy tạm trú.

2009/2/2 7:30

Just call me Jay!
不奢來生緣~只求今世情。

[url=http://tw.myblog.yahoo.com/ajoyvialfellow][size=large][color=CC0000]這是我的個人空間!有空來參觀唷!!歡迎!
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
副站長
註冊日期:
2008/11/27 11:33
來自 台北
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 1924 | 精華: 7
等級: 36; EXP: 42
HP: 177 / 885
MP: 641 / 26893
離線
感感謝~~

管管大& j 版版˙ .......... 別跑ㄚ . 親 1下下 . 就好 !

2009/2/2 15:52

  光光光的 ~ 夢幻 異想 ~ 左心房  右心室 (~'''~)

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!VDUTFHSCGw7.crSUNaTcJW8-/archive?l=a
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
副站長
註冊日期:
2008/11/27 11:33
來自 台北
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 1924 | 精華: 7
等級: 36; EXP: 42
HP: 177 / 885
MP: 641 / 26893
離線
星之痕大用到˙由水叔翻譯 :

1.DAN TOC: 民族

2.QUOC TICH : 國籍

3.QUE QUAN : 籍貫

4.NOI SINH : 出生地點

2009/2/16 13:15

  光光光的 ~ 夢幻 異想 ~ 左心房  右心室 (~'''~)

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!VDUTFHSCGw7.crSUNaTcJW8-/archive?l=a
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
副站長
註冊日期:
2008/11/27 11:33
來自 台北
所屬群組:
會員
討論區管理員
文章: 1924 | 精華: 7
等級: 36; EXP: 42
HP: 177 / 885
MP: 641 / 26893
離線
1. 中文姓名聲明書 : GIAY TUYEN THE

2. 姓名 : Ho va ten

3. 性別 : Gioi tinh

4. 國籍 : Quoc tich

5. 出生日期 : Ngay thang nam sinh

6. 護照號碼 : So ho chieu

7. 地址 : Dia chi

8. 電話號碼 : So dien thoai

9. 配偶姓名 : Ho va ten vo hoac chong

10. 簽名 : Ky ten

面談通過驗證結婚證書時 . 在台北辦事處 .由婆親自.面簽.交驗15usd. (寄臺灣報入戶口)˙

2009/2/17 13:25

於 2009年02月17日 13:41:37

  光光光的 ~ 夢幻 異想 ~ 左心房  右心室 (~'''~)

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!VDUTFHSCGw7.crSUNaTcJW8-/archive?l=a
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
長老會員
註冊日期:
2008/11/28 9:41
來自 台南縣/平陽省
所屬群組:
會員
文章: 555 | 精華: 14
等級: 21; EXP: 66
HP: 0 / 516
MP: 185 / 15686
離線
還有一個很重要的,

結婚登記申請書 Tờ khai đăng ký kết hôn

這個應該鄉下司法廳大家都有寫過吧! 一份2000 VND
寫完還要給地方公安蓋章. 才能送交司法廳.

護照申請書 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu

2009/2/25 9:21

點選開新視窗看原始圖檔

我的部落格:幸福空間-化身青鳥
回頂部


Re: 結婚面談的一些專有名詞中越翻譯
長老會員
註冊日期:
2008/11/23 14:18
來自 台北 新店/永隆 茶溫
所屬群組:
會員
文章: 838 | 精華: 1
等級: 25; EXP: 96
HP: 0 / 624
MP: 279 / 18984
離線
參照:

呆兒 寫道:
還有一個很重要的,

結婚登記申請書 Tờ khai đăng ký kết hôn

這個應該鄉下司法廳大家都有寫過吧! 一份2000 VND
寫完還要給地方公安蓋章. 才能送交司法廳.

護照申請書 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu


是2000vnd嗎?
我還不知ㄟ
下次就知道了
2000vnd 還很便宜 都ok 我現在對 10萬以上vnd 有點敏感
婚宴被敲的 太離譜

2009/2/25 20:27

點選開新視窗看原始圖檔
一個人,或許很刺激,很開心
兩個人,卻能很依賴,很安心
我們深刻感受,
擁有彼此的人生才完整,
我們的幸福,就此開始
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project