Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
« 1 2 3 »


回復: [xuyen]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/11/1 16:00
來自 台灣 桃園/越南 西寧 
所屬群組:
會員
文章: 906 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 85
HP: 0 / 646
MP: 302 / 13787
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

xuyen 寫道:
謝謝Anh Van大大哦。還有這句可以嗎?
Chim quyen an trai nhan long,lia thia quyen chau vo chong quen hoi.


Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

杜鵑鳥吃龍眼
鬥魚習慣水盆,夫妻習慣氣味

總之簡短一句:情投意合


好像在解籤詩哦~

言贊!!!

2013/8/7 8:39

*******************************
愛.就是從家人的需要,看到自己的責任
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/11/5 17:58
來自 台北 / Hồ Chí Minh
所屬群組:
會員
文章: 901 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 79
HP: 0 / 644
MP: 300 / 15611
離線
參照:

elvis211 寫道:
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

xuyen 寫道:
謝謝Anh Van大大哦。還有這句可以嗎?
Chim quyen an trai nhan long,lia thia quyen chau vo chong quen hoi.


Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

杜鵑鳥吃龍眼
鬥魚習慣水盆,夫妻習慣氣味

總之簡短一句:情投意合


好像在解籤詩哦~

言贊!!!


這兩句是民謠啦.
另 nhãn lồng 在這裡不是龍眼啦, 這兩個字在越南近期的論壇也都有討論, 鳥怎麼可能吃龍眼肉, 當然不是, 這句裡 nhãn lồng 另一個名詞是: chùm bao.
chùm bao 學名: Passiflora foetida L. var. hispida (DC. ex Triana & Planch.) Killip
中文名: 毛西番蓮
別名: 龍珠果、龍爪瓜、毛蛉兒、小時計果、野百香果(台灣習用名稱);龍吞珠、龍鬚果、風雨花、神仙果,番瓜子、山木鱉、山葡萄,大種毛葫蘆,龍珠草、蒲葫蘆、假苦瓜,香花果、天仙果、野仙桃、肉果、毛葫蘆、獅子尾。


以上給大家參考!2013/8/7 9:54

Hạnh phúc khi lúc tuổi còn thơ !
幸福僅在年少時!
我的部落格:兩條腿的ㄓㄨ
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1801 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 50
HP: 172 / 862
MP: 600 / 20315
離線
參照:

elvis211 寫道:
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

xuyen 寫道:
謝謝Anh Van大大哦。還有這句可以嗎?
Chim quyen an trai nhan long,lia thia quyen chau vo chong quen hoi.


Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

杜鵑鳥吃龍眼
鬥魚習慣水盆,夫妻習慣氣味

總之簡短一句:情投意合


好像在解籤詩哦~

言贊!!!


vợ chồng quen hơi夫妻習慣氣味
我看到這句時,想到一位年約50幾歲的寧平省女性稅局主管

至今印象還很深刻

2011年在一次用餐時,她說每次她丈夫出遠門不在身邊時

睡覺時她都會準備丈夫的內衣或內褲放在旁

一方面想念丈夫氣味,一方面丈夫在外不會亂來.

2013/8/7 10:04

NGU LAU DOT BEN KHO DAO TAO
莫以井觀天,勿以管窺越.
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
特級會員
註冊日期:
2013/4/22 20:27
所屬群組:
會員
文章: 126 | 精華: 1
等級: 10; EXP: 26
HP: 0 / 231
MP: 42 / 3941
離線
謝謝越南小飛俠大大幫忙翻譯。
我呢簡單的字能懂了只有些成語的還不太會
所以麻煩大大們多多指教嘍

2013/8/7 11:35
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
特級會員
註冊日期:
2013/4/22 20:27
所屬群組:
會員
文章: 126 | 精華: 1
等級: 10; EXP: 26
HP: 0 / 231
MP: 42 / 3941
離線
前輩大們大家好!可以幫我翻譯這些嗎?
Con co ma di an dem
Dau phai canh mem,lon co xuong ao
Ong oi ong vot toi nao,toi co long nao ong hay sao mang
co sao thi sao nuoc trong,dung sao nuoc duc dau long co con

2013/8/9 11:28
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/11/5 17:58
來自 台北 / Hồ Chí Minh
所屬群組:
會員
文章: 901 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 79
HP: 0 / 644
MP: 300 / 15611
離線
參照:

xuyen 寫道:
前輩大們大家好!可以幫我翻譯這些嗎?
Con co ma di an dem
Dau phai canh mem,lon co xuong ao
Ong oi ong vot toi nao,toi co long nao ong hay sao mang
co sao thi sao nuoc trong,dung sao nuoc duc dau long co con


又是一首越南民謠, 這是您的個人翻譯版
應該不適合放這種東西上來吧!
如果是另一半傳給您的, 那就請她別再抄了!
(我們國家因為某位部長抄東抄西就下台一鞠躬了)

這個版只適合您與他人通訊因閱讀有困難才開的, 不是翻譯機!

這種東東適合移到文學與藝術版或越語學習版.2013/8/9 15:32

Hạnh phúc khi lúc tuổi còn thơ !
幸福僅在年少時!
我的部落格:兩條腿的ㄓㄨ
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
特級會員
註冊日期:
2013/4/22 20:27
所屬群組:
會員
文章: 126 | 精華: 1
等級: 10; EXP: 26
HP: 0 / 231
MP: 42 / 3941
離線
參照:

兩條腿的ㄓㄨ 寫道:
參照:

xuyen 寫道:
前輩大們大家好!可以幫我翻譯這些嗎?
Con co ma di an dem
Dau phai canh mem,lon co xuong ao
Ong oi ong vot toi nao,toi co long nao ong hay sao mang
co sao thi sao nuoc trong,dung sao nuoc duc dau long co con


又是一首越南民謠, 這是您的個人翻譯版
應該不適合放這種東西上來吧!
如果是另一半傳給您的, 那就請她別再抄了!
(我們國家因為某位部長抄東抄西就下台一鞠躬了)

這個版只適合您與他人通訊因閱讀有困難才開的, 不是翻譯機!

這種東東適合移到文學與藝術版或越語學習版.


您應該沒有看到我的介紹版嘍?
我是越女的。

2013/8/9 15:51
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2010/11/5 17:58
來自 台北 / Hồ Chí Minh
所屬群組:
會員
文章: 901 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 79
HP: 0 / 644
MP: 300 / 15611
離線

參照:

xuyen 寫道: 參照:
兩條腿的ㄓㄨ 寫道: 參照:
xuyen 寫道: 前輩大們大家好!可以幫我翻譯這些嗎? Con co ma di an dem Dau phai canh mem,lon co xuong ao Ong oi ong vot toi nao,toi co long nao ong hay sao mang co sao thi sao nuoc trong,dung sao nuoc duc dau long co con
又是一首越南民謠, 這是您的個人翻譯版 應該不適合放這種東西上來吧! 如果是另一半傳給您的, 那就請她別再抄了! (我們國家因為某位部長抄東抄西就下台一鞠躬了) 這個版只適合您與他人通訊因閱讀有困難才開的, 不是翻譯機! 這種東東適合移到文學與藝術版或越語學習版.
您應該沒有看到我的介紹版嘍? 我是越女的。

那更慘, 既然是越女, 怎麼拿越文出來翻中文哩?
而且還沒符號的那種!
原文應該是這樣的吧:

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

- Ông ơi, ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

Chớ xáo nước đục, đau lòng cò con.2013/8/9 16:18

Hạnh phúc khi lúc tuổi còn thơ !
幸福僅在年少時!
我的部落格:兩條腿的ㄓㄨ
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/11/1 16:00
來自 台灣 桃園/越南 西寧 
所屬群組:
會員
文章: 906 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 85
HP: 0 / 646
MP: 302 / 13787
離線
我看不懂越文要翻譯的意思

我在猜想~

xuyen 女士 是不是要越翻中

傳給xuyen 的先生啊~??


2013/8/9 17:08

*******************************
愛.就是從家人的需要,看到自己的責任
回頂部


回復: [xuyen]的翻譯專欄
特級會員
註冊日期:
2013/4/22 20:27
所屬群組:
會員
文章: 126 | 精華: 1
等級: 10; EXP: 26
HP: 0 / 231
MP: 42 / 3941
離線
參照:

兩條腿的ㄓㄨ 寫道:

參照:

xuyen 寫道: 參照:
兩條腿的ㄓㄨ 寫道: 參照:
xuyen 寫道: 前輩大們大家好!可以幫我翻譯這些嗎? Con co ma di an dem Dau phai canh mem,lon co xuong ao Ong oi ong vot toi nao,toi co long nao ong hay sao mang co sao thi sao nuoc trong,dung sao nuoc duc dau long co con
又是一首越南民謠, 這是您的個人翻譯版 應該不適合放這種東西上來吧! 如果是另一半傳給您的, 那就請她別再抄了! (我們國家因為某位部長抄東抄西就下台一鞠躬了) 這個版只適合您與他人通訊因閱讀有困難才開的, 不是翻譯機! 這種東東適合移到文學與藝術版或越語學習版.
您應該沒有看到我的介紹版嘍? 我是越女的。

那更慘, 既然是越女, 怎麼拿越文出來翻中文哩?
而且還沒符號的那種!
原文應該是這樣的吧:

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

- Ông ơi, ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

Chớ xáo nước đục, đau lòng cò con.


我不知道中文怎麼寫的才寫越文
我的平版沒有越文所以沒有符號嘍

2013/8/9 18:13
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project