Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客
« 1 2 3 4 5 ... 45 »


回復: [期待]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2014/8/14 17:15
來自 台灣台中
所屬群組:
會員
文章: 339 | 精華: 2
等級: 17; EXP: 19
HP: 0 / 404
MP: 113 / 5342
離線
參照:

Ben Phu Lam 寫道:
親愛的岳父母你們好
Xin chào thân gia mến

多次來家中接受你們熱情的款待
Nhiều lần đến nhà để chấp nhận chiều đãi nồng nhiệt

我真的非常的謝謝你們
Tôi thực sự cảm ơn mọi người

更感謝你們將唯一的女兒嫁給我
Đặc biệt biết ơn thân gia để con gái duy nhất kết hôn với tôi

我知道你們很疼愛她
Tôi biết thân gia rất yêu thương cô ấy

我也知道你們非常捨不得
Tôi cũng biết thân gia đang rất không đành

就因為我知道
Bởi vì tôi biết..

所以我也會疼惜你們的女兒,我的老婆
Vì vậy, tôi sẽ trân trọng con gái của thân gia, vợ tôi

請你們放心
Hãy thân gia yên tâm

我要先離開越南回去台灣了
Tôi phải tạm thời rời Việt Nam để trở lại Đài Loan

我會想念你們思念你們
Tôi sẽ nhớ mọi người

也請你們要保重身體
Hãy thân gia phải chăm sóc sức khỏe

再過兩三個月我就會再度來到越南
Tôi sẽ lần nữa đến Việt Nam sau hai hoặc ba tháng

祝你們平安幸福 女婿上
Chúc mọi người bình an và hạnh phúc
Chân thành cảm ơn. Con rể


感謝Ben phu lam的幫忙
立刻拿起紙筆要來謄寫一份
希望他們能放心
也能明白我的心意

2014/9/23 22:24
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
特級會員
註冊日期:
2008/11/27 17:11
來自 北縣/北江
所屬群組:
會員
文章: 144
等級: 11; EXP: 5
HP: 0 / 251
MP: 48 / 7510
離線
參照:

期待 寫道:
參照:

Ben Phu Lam 寫道:
親愛的岳父母你們好
Xin chào thân gia mến

多次來家中接受你們熱情的款待
Nhiều lần đến nhà để chấp nhận chiều đãi nồng nhiệt

我真的非常的謝謝你們
Tôi thực sự cảm ơn mọi người

更感謝你們將唯一的女兒嫁給我
Đặc biệt biết ơn thân gia để con gái duy nhất kết hôn với tôi

我知道你們很疼愛她
Tôi biết thân gia rất yêu thương cô ấy

我也知道你們非常捨不得
Tôi cũng biết thân gia đang rất không đành

就因為我知道
Bởi vì tôi biết..

所以我也會疼惜你們的女兒,我的老婆
Vì vậy, tôi sẽ trân trọng con gái của thân gia, vợ tôi

請你們放心
Hãy thân gia yên tâm

我要先離開越南回去台灣了
Tôi phải tạm thời rời Việt Nam để trở lại Đài Loan

我會想念你們思念你們
Tôi sẽ nhớ mọi người

也請你們要保重身體
Hãy thân gia phải chăm sóc sức khỏe

再過兩三個月我就會再度來到越南
Tôi sẽ lần nữa đến Việt Nam sau hai hoặc ba tháng

祝你們平安幸福 女婿上
Chúc mọi người bình an và hạnh phúc
Chân thành cảm ơn. Con rể


感謝Ben phu lam的幫忙
立刻拿起紙筆要來謄寫一份
希望他們能放心
也能明白我的心意

只是建議一下...小弟沒別的意思喔...
把文中的toi(我)...改成con(兒子.女兒.女婿..等等)...
語法感覺會比較親近...
因為都自稱女婿(con re)了...對岳父母說話不要用toi比較好..
大大參考一下吧!!
在越南稱呼上的禮節要注意喔!!尤其是對長輩!!!

2014/9/23 23:29
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1801 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 50
HP: 172 / 862
MP: 600 / 20315
離線
參照:

FAR 寫道:
參照:

期待 寫道:
參照:

Ben Phu Lam 寫道:
親愛的岳父母你們好
Xin chào thân gia mến

多次來家中接受你們熱情的款待
Nhiều lần đến nhà để chấp nhận chiều đãi nồng nhiệt

我真的非常的謝謝你們
Tôi thực sự cảm ơn mọi người

更感謝你們將唯一的女兒嫁給我
Đặc biệt biết ơn thân gia để con gái duy nhất kết hôn với tôi

我知道你們很疼愛她
Tôi biết thân gia rất yêu thương cô ấy

我也知道你們非常捨不得
Tôi cũng biết thân gia đang rất không đành

就因為我知道
Bởi vì tôi biết..

所以我也會疼惜你們的女兒,我的老婆
Vì vậy, tôi sẽ trân trọng con gái của thân gia, vợ tôi

請你們放心
Hãy thân gia yên tâm

我要先離開越南回去台灣了
Tôi phải tạm thời rời Việt Nam để trở lại Đài Loan

我會想念你們思念你們
Tôi sẽ nhớ mọi người

也請你們要保重身體
Hãy thân gia phải chăm sóc sức khỏe

再過兩三個月我就會再度來到越南
Tôi sẽ lần nữa đến Việt Nam sau hai hoặc ba tháng

祝你們平安幸福 女婿上
Chúc mọi người bình an và hạnh phúc
Chân thành cảm ơn. Con rể


感謝Ben phu lam的幫忙
立刻拿起紙筆要來謄寫一份
希望他們能放心
也能明白我的心意

只是建議一下...小弟沒別的意思喔...
把文中的toi(我)...改成con(兒子.女兒.女婿..等等)...
語法感覺會比較親近...
因為都自稱女婿(con re)了...對岳父母說話不要用toi比較好..
大大參考一下吧!!
在越南稱呼上的禮節要注意喔!!尤其是對長輩!!!

以下簡易版也可參考一下
Cha Me yeu dau:
con rat cam dong voi su don tiep nhiet tinh cua cha me
va rat cam on su dong y cho con cuoi con gai duy nhat cua cha me
con biet cha me rat thuong (你婆的名字), con cung se yeu thuong(你婆的名字)
con xin cha me yen tam
ngay mai con phai ve nuoc truoc
va 3 thang sau con se tro lai nua
con se rat nho cha me va nho ca nha
cha me hay nho giu gin suc khoe
con chuc ca nha hanh phuc binh yen.

2014/9/24 0:20

NGU LAU DOT BEN KHO DAO TAO
莫以井觀天,勿以管窺越.
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2014/8/14 17:15
來自 台灣台中
所屬群組:
會員
文章: 339 | 精華: 2
等級: 17; EXP: 19
HP: 0 / 404
MP: 113 / 5342
離線
參照:

越南小飛俠 寫道:
參照:

FAR 寫道:
參照:

期待 寫道:
參照:

Ben Phu Lam 寫道:
親愛的岳父母你們好
Xin chào thân gia mến

多次來家中接受你們熱情的款待
Nhiều lần đến nhà để chấp nhận chiều đãi nồng nhiệt

我真的非常的謝謝你們
Tôi thực sự cảm ơn mọi người

更感謝你們將唯一的女兒嫁給我
Đặc biệt biết ơn thân gia để con gái duy nhất kết hôn với tôi

我知道你們很疼愛她
Tôi biết thân gia rất yêu thương cô ấy

我也知道你們非常捨不得
Tôi cũng biết thân gia đang rất không đành

就因為我知道
Bởi vì tôi biết..

所以我也會疼惜你們的女兒,我的老婆
Vì vậy, tôi sẽ trân trọng con gái của thân gia, vợ tôi

請你們放心
Hãy thân gia yên tâm

我要先離開越南回去台灣了
Tôi phải tạm thời rời Việt Nam để trở lại Đài Loan

我會想念你們思念你們
Tôi sẽ nhớ mọi người

也請你們要保重身體
Hãy thân gia phải chăm sóc sức khỏe

再過兩三個月我就會再度來到越南
Tôi sẽ lần nữa đến Việt Nam sau hai hoặc ba tháng

祝你們平安幸福 女婿上
Chúc mọi người bình an và hạnh phúc
Chân thành cảm ơn. Con rể


感謝Ben phu lam的幫忙
立刻拿起紙筆要來謄寫一份
希望他們能放心
也能明白我的心意

只是建議一下...小弟沒別的意思喔...
把文中的toi(我)...改成con(兒子.女兒.女婿..等等)...
語法感覺會比較親近...
因為都自稱女婿(con re)了...對岳父母說話不要用toi比較好..
大大參考一下吧!!
在越南稱呼上的禮節要注意喔!!尤其是對長輩!!!

以下簡易版也可參考一下
Cha Me yeu dau:
con rat cam dong voi su don tiep nhiet tinh cua cha me
va rat cam on su dong y cho con cuoi con gai duy nhat cua cha me
con biet cha me rat thuong (你婆的名字), con cung se yeu thuong(你婆的名字)
con xin cha me yen tam
ngay mai con phai ve nuoc truoc
va 3 thang sau con se tro lai nua
con se rat nho cha me va nho ca nha
cha me hay nho giu gin suc khoe
con chuc ca nha hanh phuc binh yen.


簡易版,太晚出現了!
我已經寫完複雜版了!
從沒寫過,有些吃力
寫了三次,撕掉兩張紙
總算完成
感謝小飛俠鼎力相助

2014/9/24 0:26
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2014/8/14 17:15
來自 台灣台中
所屬群組:
會員
文章: 339 | 精華: 2
等級: 17; EXP: 19
HP: 0 / 404
MP: 113 / 5342
離線
參照:

FAR 寫道:
參照:

期待 寫道:
參照:

Ben Phu Lam 寫道:
親愛的岳父母你們好
Xin chào thân gia mến

多次來家中接受你們熱情的款待
Nhiều lần đến nhà để chấp nhận chiều đãi nồng nhiệt

我真的非常的謝謝你們
Tôi thực sự cảm ơn mọi người

更感謝你們將唯一的女兒嫁給我
Đặc biệt biết ơn thân gia để con gái duy nhất kết hôn với tôi

我知道你們很疼愛她
Tôi biết thân gia rất yêu thương cô ấy

我也知道你們非常捨不得
Tôi cũng biết thân gia đang rất không đành

就因為我知道
Bởi vì tôi biết..

所以我也會疼惜你們的女兒,我的老婆
Vì vậy, tôi sẽ trân trọng con gái của thân gia, vợ tôi

請你們放心
Hãy thân gia yên tâm

我要先離開越南回去台灣了
Tôi phải tạm thời rời Việt Nam để trở lại Đài Loan

我會想念你們思念你們
Tôi sẽ nhớ mọi người

也請你們要保重身體
Hãy thân gia phải chăm sóc sức khỏe

再過兩三個月我就會再度來到越南
Tôi sẽ lần nữa đến Việt Nam sau hai hoặc ba tháng

祝你們平安幸福 女婿上
Chúc mọi người bình an và hạnh phúc
Chân thành cảm ơn. Con rể


感謝Ben phu lam的幫忙
立刻拿起紙筆要來謄寫一份
希望他們能放心
也能明白我的心意

只是建議一下...小弟沒別的意思喔...
把文中的toi(我)...改成con(兒子.女兒.女婿..等等)...
語法感覺會比較親近...
因為都自稱女婿(con re)了...對岳父母說話不要用toi比較好..
大大參考一下吧!!
在越南稱呼上的禮節要注意喔!!尤其是對長輩!!!


FAR大大 感謝你的指導
不過我已經寫好了!
實在累到不想更改
留待下次吧!
這樣才有進步的空間
再次謝謝你

2014/9/24 0:32
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2011/3/21 9:40
所屬群組:
會員
文章: 4257 | 精華: 1
等級: 48; EXP: 79
HP: 238 / 1194
MP: 1419 / 27636
離線
期待

除了寫給你老婆的情書,像這種狀況你可以請你老婆幫你謄寫或是在適當時刻請老婆念給岳父母聽。

要記住,你老婆以後就是你在越南的嘴跟耳目,你要學著怎樣去用她幫你說話跟打聽事情。

還有就是內容較長的譯文最好稍等一段時間,確認沒有人能翻出更好的譯文再發會比較好。


2014/9/24 9:32

任它河水氾濫,我只取一瓢水。
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
特級會員
註冊日期:
2010/6/3 18:04
來自 TW
所屬群組:
會員
文章: 120
等級: 9; EXP: 96
HP: 0 / 224
MP: 40 / 5720
離線
參照:

FAR 寫道:
!
在越南稱呼上的禮節要注意喔!!尤其是對長輩!!!

完全正確 !!


參照:

期待 寫道:

感謝Ben phu lam的幫忙
立刻拿起紙筆要來謄寫一份
希望他們能放心
也能明白我的心意


按: 樓主 如何 明白越家心意,亦 同樣重要 喔…


註: 我的實際心得是
近距離的貼身觀察岳家一段時間(如至少半年居住在越南)+無障礙的語言溝通(按:有貼身翻譯 或 自己能溝通無礙 )

我的結果...當然 也不意外的 發現一些女方家庭狗屁叨糟的鳥事…


2014/9/24 11:05
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2014/8/14 17:15
來自 台灣台中
所屬群組:
會員
文章: 339 | 精華: 2
等級: 17; EXP: 19
HP: 0 / 404
MP: 113 / 5342
離線
我老婆今天早上跟晚上用LINE傳了一些字給我
但是我真的看不懂
煩請板上大大版我翻譯一下

good morning【lips blowing kiss】
i love ong xa
i love you ong xa
【lips blowing kiss】【lips blowing kiss】 i love you
em nho anh
em nho anh rat nhieu
anh nho gi?
em cung muon som den dai loan
anh khoe khong
anh den viet nam tham em
vo rat yeu chong
em o ho chi minh city moi ve
ong sa ngu ngon-good night

2014/9/26 23:12
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2014/8/14 17:15
來自 台灣台中
所屬群組:
會員
文章: 339 | 精華: 2
等級: 17; EXP: 19
HP: 0 / 404
MP: 113 / 5342
離線
參照:

老K/1 寫道:
期待

除了寫給你老婆的情書,像這種狀況你可以請你老婆幫你謄寫或是在適當時刻請老婆念給岳父母聽。

要記住,你老婆以後就是你在越南的嘴跟耳目,你要學著怎樣去用她幫你說話跟打聽事情。

還有就是內容較長的譯文最好稍等一段時間,確認沒有人能翻出更好的譯文再發會比較好。老k說的有理
我會注意的
希望一切都能正向發展

2014/9/26 23:14
回頂部


回復: [期待]翻譯專欄
長老會員
註冊日期:
2014/8/14 17:15
來自 台灣台中
所屬群組:
會員
文章: 339 | 精華: 2
等級: 17; EXP: 19
HP: 0 / 404
MP: 113 / 5342
離線
參照:

Ben Phu Lam 寫道:
參照:

FAR 寫道:
!
在越南稱呼上的禮節要注意喔!!尤其是對長輩!!!

完全正確 !!


參照:

期待 寫道:

感謝Ben phu lam的幫忙
立刻拿起紙筆要來謄寫一份
希望他們能放心
也能明白我的心意


按: 樓主 如何 明白越家心意,亦 同樣重要 喔…


註: 我的實際心得是
近距離的貼身觀察岳家一段時間(如至少半年居住在越南)+無障礙的語言溝通(按:有貼身翻譯 或 自己能溝通無礙 )

我的結果...當然 也不意外的 發現一些女方家庭狗屁叨糟的鳥事…Ben Phu Lam 所言極是
雖然很困難 但是我願意去嘗試
人不在越南 的確很難發現異狀
人不在越南 學習語言也很不簡單
都選擇這一條路了
我一定會努力的

2014/9/26 23:21
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project