Welcome to Good morning Vietnam


正在瀏覽: 1 名訪客


胡志明市貨車進出時間與車輛大小限制?
新進會員
註冊日期:
2016/4/6 22:31
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 7
等級: 1; EXP: 60
HP: 0 / 15
MP: 2 / 211
離線
小弟剛到越南,幫朋友問的這一個問題~
他們公司要重買貨車,卻不知道胡志明市的貨車進出時間與車輛大小限制
爬過文章,是有前輩說胡志明早上6點到8點,下午4點到8點這個時段只要是貨車都不能進入市區,不分排氣量

但是我朋友公司想問更詳細的資料~
比如幾噸到幾噸的什麼時間可以跑什麼樣的路進胡志明或是胡志明外圍

這方面說實話小弟還真的不知道

想請教前輩們是否有完整的資料

聽朋友公司說,他們的司機很討厭跑胡志明,有時都會被公安攔下,然後乖乖付錢.....
也不知道真的假的

不過還是想請教前輩是否有"胡志明市貨車進出時間與車輛大小限制"的完整資料~~

感謝各位前輩!!

2016/5/18 11:47
回頂部


回復: 胡志明市貨車進出時間與車輛大小限制?
版主
註冊日期:
2011/1/26 19:45
來自 越南海陽
所屬群組:
會員
文章: 1805 | 精華: 9
等級: 35; EXP: 53
HP: 0 / 863
MP: 601 / 25195
離線
參照:

大豆頁大 寫道:
小弟剛到越南,幫朋友問的這一個問題~
他們公司要重買貨車,卻不知道胡志明市的貨車進出時間與車輛大小限制
爬過文章,是有前輩說胡志明早上6點到8點,下午4點到8點這個時段只要是貨車都不能進入市區,不分排氣量

但是我朋友公司想問更詳細的資料~
比如幾噸到幾噸的什麼時間可以跑什麼樣的路進胡志明或是胡志明外圍

這方面說實話小弟還真的不知道

想請教前輩們是否有完整的資料

聽朋友公司說,他們的司機很討厭跑胡志明,有時都會被公安攔下,然後乖乖付錢.....
也不知道真的假的

不過還是想請教前輩是否有"胡志明市貨車進出時間與車輛大小限制"的完整資料~~

感謝各位前輩!!

5 T 以上 16:00~18:00不得進入

2016/5/19 14:29

NGU LAU DOT BEN KHO DAO TAO
莫以井觀天,勿以管窺越.
回頂部


回復: 胡志明市貨車進出時間與車輛大小限制?
長老會員
註冊日期:
2010/11/5 17:58
來自 台北 / Hồ Chí Minh
所屬群組:
會員
文章: 901 | 精華: 1
等級: 26; EXP: 79
HP: 0 / 644
MP: 300 / 19243
離線
參照:

大豆頁大 寫道:
小弟剛到越南,幫朋友問的這一個問題~
他們公司要重買貨車,卻不知道胡志明市的貨車進出時間與車輛大小限制
爬過文章,是有前輩說胡志明早上6點到8點,下午4點到8點這個時段只要是貨車都不能進入市區,不分排氣量

但是我朋友公司想問更詳細的資料~
比如幾噸到幾噸的什麼時間可以跑什麼樣的路進胡志明或是胡志明外圍

這方面說實話小弟還真的不知道

想請教前輩們是否有完整的資料

聽朋友公司說,他們的司機很討厭跑胡志明,有時都會被公安攔下,然後乖乖付錢.....
也不知道真的假的

不過還是想請教前輩是否有"胡志明市貨車進出時間與車輛大小限制"的完整資料~~

感謝各位前輩!!


請參考這篇: http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/huo ... ab-4e53-93bb-edd51010c6da

在第二條中規定

Điều 2.Đối tượng và thời gian hạn chế lưu thông
限制時段及對象

1.Xe ô tô vận tải có tải trọng dưới 2,5 tấn hoặc có tổng trọng tải dưới 5 tấn (gọi là xe tải nhẹ) không được phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố buổi sáng từ 06 giờ đến 08 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 20 giờ.
貨車2.5噸以下或總載重5噸以下不可在以下時段進入:
早上六點至八點
下午四點至八點

2.Xe ô tô vận tải có tải trọng trên 2,5 tấn hoặc có tổng trọng tải trên 5 tấn (gọi là xe tải nặng) không được phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố từ 06 giờ đến 21 giờ, trừ một số tuyến đường hành lang quy định tại Điều 4 Quy định này.
貨車2.5噸以上或總載重5噸以上不可在以下時段進入:
早上六點至下午廿一點


----------------------------
以上供您參考

2016/5/20 16:32

Hạnh phúc khi lúc tuổi còn thơ !
幸福僅在年少時!
我的部落格:兩條腿的ㄓㄨ
回頂部


回復: 胡志明市貨車進出時間與車輛大小限制?
新進會員
註冊日期:
2016/4/6 22:31
來自 高雄
所屬群組:
會員
文章: 7
等級: 1; EXP: 60
HP: 0 / 15
MP: 2 / 211
離線
感謝各位的幫忙~
小弟在此非常感謝~


2016/5/26 12:28
回頂部可以查看文章。
不可發文。
不可回復。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發文。
不可使用主題類別。
不可使用HTML語法。
不可使用簽名檔。

[高級搜索]


螢幕設定最佳顯示效果為1024*768
版權所有 © 2008 早安越南論壇 本站所有文章版權為原作者所有,若需引用請取得原網站或作者同意。
Powered by XOOPS © 2001-2011 The XOOPS Project